an minh

Bà Bảy hòa giải

Bà Bảy hòa giải

Nhân Dân Bà Bảy hòa giải

Từ nhiều năm nay, người dân và chính quyền cơ sở luôn dành cho bà Bùi Thị Dè, thường gọi bà Bảy Dè, 68 tuổi, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Minh Giồng, xã Vân Khánh Đông (An Minh, Kiên...

Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL - Bài 1: Hé lộ hàng loạt sai sót

Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL - Bài 1: Hé lộ hàng loạt sai sót

Công Lý 1 liên quan Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL - Bài 1: Hé lộ hàng loạt sai sót

Sai sót từ khâu khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán đã dẫn đến làm tăng chi phí phí đầu tư cùng hàng loạt các sai phạm khác trong quá trình nghiệm thu, thanh toán của Dự án quản...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×