Kinh doanh

Ảnh hưởng yếu tố con người tới chất lượng cam Vinh

Ảnh hưởng yếu tố con người tới chất lượng cam Vinh

KH&PT Ảnh hưởng yếu tố con người tới chất lượng cam Vinh

Ngoài giống, điều kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng… thì kỹ thuật chăm sóc, trồng trọt cũng ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cam Vinh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×