online

Đấu giá tài sản Nhà nước: Nên chọn tổ chức chuyên nghiệp để tránh thất thoát tiền ngân sách

Đấu giá tài sản Nhà nước: Nên chọn tổ chức chuyên nghiệp để tránh thất thoát tiền ngân sách

Pháp Luật VN Đấu giá tài sản Nhà nước: Nên chọn tổ chức chuyên nghiệp để tránh thất thoát tiền ngân sách

Hiện nay, tài sản Nhà nước khi tiến hành bán đấu giá có nhiều thuận lợi nhưng cũng phát sinh tình trạng cấu kết thông đồng dìm giá, gây ảnh hưởng đến giá trị tài sản . Vì thế, để...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×