chi phí

Cách tính chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng xác định chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình

Cách tính chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng xác định chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình

Xây Dựng Cách tính chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng xác định chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Về nguyên tắc, chi phí đầu tư xây dựng công trình phải được tính đúng, tính đủ theo từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng phù hợp với yêu cầu...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×