vệ sinh an toàn thực phẩm

Lãnh đạo cơ sơ giáo dục phải chịu trách nhiệm khi có vụ liên quan đến đạo đức nhà giáo

Lãnh đạo cơ sơ giáo dục phải chịu trách nhiệm khi có vụ liên quan đến đạo đức nhà giáo

LĐTĐ 3 đăng lại 7 liên quan Lãnh đạo cơ sơ giáo dục phải chịu trách nhiệm khi có vụ liên quan đến đạo đức nhà giáo

Ngày 21/2/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục. Trong đó nhấn mạnh:...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×