phản biện

Vụ nhận chìm bùn thải xuống biển Bình Thuận: 'Đây là dự án xả thải chứ không phải nhận chìm'

Vụ nhận chìm bùn thải xuống biển Bình Thuận: 'Đây là dự án xả thải chứ không phải nhận chìm'

Lao Động 70 liên quan Vụ nhận chìm bùn thải xuống biển Bình Thuận: 'Đây là dự án xả thải chứ không phải nhận chìm'

Nhận chìm bùn thải phải đóng thùng, kẹp chì và thả các thùng ấy xuống độ sâu nhất định. Việc nhận chìm này không lan tỏa gây ô nhiễm môi trường biển và bị chôn vùi mãi mãi chứ...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×