tọa đàm

CĐ Viên chức Đà Nẵng giao lưu với CĐ Viên chức Quảng Nam: Trao đổi kinh nghiệm trong cộng tác hoạt động công đoàn

CĐ Viên chức Đà Nẵng giao lưu với CĐ Viên chức Quảng Nam: Trao đổi kinh nghiệm trong cộng tác hoạt động công đoàn

Lao Động CĐ Viên chức Đà Nẵng giao lưu với CĐ Viên chức Quảng Nam: Trao đổi kinh nghiệm trong cộng tác hoạt động công đoàn

Nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bố giữa 2 cơ quan, đơn vị. Nhận lời mời của BCH CĐ Viên chức Đà Nẵng, đoàn công tác CĐ Viên chức Quảng Nam đã có buổi giao lưu, trao đổi...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×