chú trọng

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên

QĐND 3 liên quan Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên

Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn chiến lược miền Trung-Tây Nguyên, trong những năm qua, tình hình kinh tế-xã hội ở các địa phương có bước phát triển, quốc phòng an ninh được củng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×