đường thủy

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư của Bộ Giao thông vận tải

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư của Bộ Giao thông vận tải

Bnews 4 đăng lại 1 liên quan Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư của Bộ Giao thông vận tải

Chính phủ vừa thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (Phương án...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×