sở giáo dục đào tạo

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017: Chuẩn bị chu đáo để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017: Chuẩn bị chu đáo để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc

QĐND 2 liên quan Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017: Chuẩn bị chu đáo để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24-6. Các ngành liên quan, các địa phương đang nỗ lực chuẩn bị, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×