hội thảo

4 khuyến nghị của chuyên gia Hàn Quốc trong việc cổ phần hóa các đơn vị cung cấp dịch vụ công

4 khuyến nghị của chuyên gia Hàn Quốc trong việc cổ phần hóa các đơn vị cung cấp dịch vụ công

Đầu Tư 1 liên quan 4 khuyến nghị của chuyên gia Hàn Quốc trong việc cổ phần hóa các đơn vị cung cấp dịch vụ công

Sáng 28/3, Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc và Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã đồng tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo cuối cùng của Chương trình chia sẻ tri...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×