chèo cổ

Quà xuân cho mẹ

Quà xuân cho mẹ

Gia Đình VN Quà xuân cho mẹ

Trước tết mươi ngày, vợ chồng anh Thịnh dành hẳn một vài ngày lo quà cáp biếu những nơi cần biếu, cả thảy gần ba chục gói. Họ “thở ra” khá vui vì mọi chuyện xem như đã chu toàn....

9X học hát chèo

9X học hát chèo

TT&VH 9X học hát chèo

Yêu chèo truyền thống một cách tự nguyện. Học diễn chèo truyền thống cũng với tinh thần... tự nguyện nốt, bằng tiền túi và sự háo hức của bản thân mình. Đó là dự án mà một nhóm gần...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×