người chứt

“Kỳ nhân” A Rem

“Kỳ nhân” A Rem

Thiên Nhiên “Kỳ nhân” A Rem

Giữa rừng núi Phong Nha – Kẻ Bàng, già làng Đinh Rầu được người A Rem rất nể phục, kính trọng. Không chỉ am hiểu nhiều bài thuốc và có cách chữa bệnh tài tình, ông còn thông tuệ...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×