ùn tắc giao thông

Xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh, mỗi người dân phải là một 'cảm biến xã hội'

Xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh, mỗi người dân phải là một 'cảm biến xã hội'

Lao Động 1 đăng lại 6 liên quan Xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh, mỗi người dân phải là một 'cảm biến xã hội'

Tình trạng ách tắc giao thông tại TPHCM đã được Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề cập đến như một hệ quả tất yếu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Để tháo gỡ, giải...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×