liên đoàn lao động

Công đoàn cơ quan LĐLĐ TP. Hải Phòng: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới

Công đoàn cơ quan LĐLĐ TP. Hải Phòng: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới

Lao Động 1 liên quan Công đoàn cơ quan LĐLĐ TP. Hải Phòng: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới

Ngày 19.8, Công đoàn cơ quan LĐLĐ TP. Hải Phòng đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ cơ...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×