kéo co

Chủ tịch Thế giới Di động Nguyễn Đức Tài: Chừng nào tôi còn ở vị trí này, sẽ không có chiêu trò 'cò cưa' mua bán sức lao động với giá rẻ mạt

Chủ tịch Thế giới Di động Nguyễn Đức Tài: Chừng nào tôi còn ở vị trí này, sẽ không có chiêu trò 'cò cưa' mua bán sức lao động với giá rẻ mạt

Soha Chủ tịch Thế giới Di động Nguyễn Đức Tài: Chừng nào tôi còn ở vị trí này, sẽ không có chiêu trò 'cò cưa' mua bán sức lao động với giá rẻ mạt

“Nếu xem quan hệ ông chủ - người lao động là quan hệ kẻ mua – người bán thì chúng ta sẽ có một tổ hợp chiêu trò bởi một bên muốn mua rẻ và bên còn lại muốn bán đắt. Doanh nghiệp vì...

Chủ tịch Thế giới Di động Nguyễn Đức Tài: Chừng nào tôi còn ở vị trí này, sẽ không có có chiêu trò 'cò cưa' mua bán sức lao động với giá rẻ mạt

Chủ tịch Thế giới Di động Nguyễn Đức Tài: Chừng nào tôi còn ở vị trí này, sẽ không có có chiêu trò 'cò cưa' mua bán sức lao động với giá rẻ mạt

GenK Chủ tịch Thế giới Di động Nguyễn Đức Tài: Chừng nào tôi còn ở vị trí này, sẽ không có có chiêu trò 'cò cưa' mua bán sức lao động với giá rẻ mạt

“Nếu xem quan hệ ông chủ - người lao động là quan hệ kẻ mua – người bán thì chúng ta sẽ có một tổ hợp chiêu trò bởi một bên muốn mua rẻ và bên còn lại muốn bán đắt. Doanh nghiệp vì...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×