dự án đầu tư

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Bê-la-rút A. Cô-bi-a-cốp và Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Bê-la-rút V. An-đơ-rây-tren-cô

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Bê-la-rút A. Cô-bi-a-cốp và Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Bê-la-rút V. An-đơ-rây-tren-cô

QĐND 1 đăng lại 1 liên quan Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Bê-la-rút A. Cô-bi-a-cốp và Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Bê-la-rút V. An-đơ-rây-tren-cô

Online - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bê-la-rút, ngày 27-6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến Thủ tướng Bê-la-rút A. Cô-bi-a-cốp.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×