chấn chỉnh

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: - Đoàn kết giữ gìn niềm tự hào TP Đà Nẵng trên đà phát triển

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: - Đoàn kết giữ gìn niềm tự hào TP Đà Nẵng trên đà phát triển

CAĐN 27 liên quan Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: - Đoàn kết giữ gìn niềm tự hào TP Đà Nẵng trên đà phát triển

Kết thúc 2 giờ nói chuyện với cán bộ chủ chốt từ cấp xã, phường tới TP của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, cả hội trường thể hiện sự đồng tình bằng những tràng vỗ tay.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×