cưỡng chế

Phấn khởi quá!

Phấn khởi quá!

LĐTĐ Phấn khởi quá!

Phấn khởi quá! Gớm, đúng là bác cứ thay đổi như thời tiết ấy, đang nóng nhằng cái đã lạnh; hôm qua vừa lo ngại, hôm nay lại phấn khởi rồi.

Kỷ luật cán bộ đi lễ trong giờ làm việc, làm rõ thông tin về tài sản của thứ trưởng Bộ Công Thương

Kỷ luật cán bộ đi lễ trong giờ làm việc, làm rõ thông tin về tài sản của thứ trưởng Bộ Công Thương

BizLIVE 4 liên quan Kỷ luật cán bộ đi lễ trong giờ làm việc, làm rõ thông tin về tài sản của thứ trưởng Bộ Công Thương

Sau ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng đã ra yêu cầu chỉ đạo làm rõ thông tin về khối tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×