ban chỉ huy quân sự

Về với Hòa Ninh

Về với Hòa Ninh

CAĐN 1 liên quan Về với Hòa Ninh

Để kịp thời động viên các CBCS làm công tác giữ gìn ANTT cơ sở, ngày 17-1, đoàn công tác Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) CATP Đà Nẵng, Báo Công...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×