Là trung tâm kinh tế thương mại dịch vụ lớn của cả nước, ngành thương mại TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện hàng loạt các chỉ đạo của lãnh đạo TP nhằm thực hiện mục tiêu bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ DN vượt qua khó khăn.