“Tổ chức pháp chế trong Tập đoàn điện lực Việt Nam đã khẳng định được vai trò tiên phong trong tập đoàn kinh tế của nước ta. Và có những đóng góp cho thành tựu, kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn... Các tổ chức pháp chế đã tham mưu, giúp việc cho Tập đoàn cũng như các đơn vị có hiệu quả...”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu khẳng định như vậy tại Hội nghị Tổng kết 10 năm Công tác pháp chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 9/11.

Thu truong Bo Tu phap: Phap che EVN tham muu co hieu qua - Anh 1

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho những tập thể, cá nhân xuất sắc của EVN

Mười năm, góp ý gần 2.000 dự thảo văn bản pháp quy

Theo Trưởng ban Pháp chế Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ông Nguyễn Minh Khoa, công tác pháp chế của đơn vị đã được lãnh đạo EVN và các đơn vị trực thuộc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Theo đó, để triển khai có hiệu quả công tác pháp chế đến các cơ quan và đơn vị, EVN đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch hàng năm về công tác pháp chế; theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác pháp chế.

“Hoạt động pháp chế trong EVN cũng đã phát huy vai trò tư vấn pháp lý cho lãnh đạo trong tất cả các mặt hoạt động của EVN và các đơn vị.”, ông Khoa nhấn mạnh.

Cụ thể, 10 năm qua, EVN đã công bố hết hiệu lực thi hành 155 quy chế quản lý nội bộ để các đơn vị cập nhật kịp thời. Khi thực hiện rà soát, Ban Pháp chế EVN là thành viên thường trực và có đóng góp lớn vào quá trình rà soát, soạn thảo, ban hành.

Trong trường hợp này, Ban Pháp chế vừa là đơn vị tổng hợp quá trình xây dựng, ban hành quy chế, vừa góp ý, thẩm định về mặt nội dung, hệ thống hóa, đưa lên Trang thông tin điện tử EVN và Cổng thông tin Pháp chế EVN, tạo thuận lợi cho các cán bộ nhân viên trong Tập đoàn và tại các đơn vị tiếp cận, áp dụng.

Đối với lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, EVN và các đơn vị đã thực hiện góp ý khoảng 1.800 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gửi xin ý kiến góp ý, chủ yếu là các văn bản liên quan đến hoạt động tổ chức, sản xuất kinh doanh của EVN như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, và các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư công, cũng như nhiều Thông tư hướng dẫn…

Không hạ tiêu chuẩn cán bộ pháp chế

Theo thống kê, thời gian qua, EVN đã tổ chức hơn 2.000 đợt tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, quy chế quản lý nội bộ và các chuyên đề khác cho hơn 30 vạn lượt cán bộ người lao động.

Thu truong Bo Tu phap: Phap che EVN tham muu co hieu qua - Anh 2

10 năm qua, EVN đã tổ chức hơn 2.000 đợt tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật...

Ngoài ra, thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và các quy chế quản lý nội bộ của EVN, các đơn vị để từ đó hình thành một hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản phục vụ cho yêu cầu của công tác quản lý.

Mới đây, tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác pháp chế của EVN, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã gửi lời chức mừng nhân ngày Pháp luật Việt Nam đến những người làm công tác pháp chế trong toàn EVN. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác pháp chế, trong đó có pháp chế doanh nghiệp.

“Mười năm qua, tổ chức pháp chế trong EVN đã khẳng định được vị trí vai trò tiên phong trong tập đoàn kinh tế của nước ta. Và có những đóng góp quan trọng cho những thành tựu, kết quả sản xuất kinh doanh tốt đẹp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cụ thể, cơ cấu tổ chức pháp chế của EVN từ Tập đoàn đến các đơn vị được kiện toàn mạnh với các ban, phòng và cán bộ làm công tác pháp chế. Đội ngũ làm công tác pháp chế phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Các tổ chức pháp chế trong Tập đoàn đã tham mưu giúp việc cho Tập đoàn cũng như các đơn vị đạt hiệu quả.”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhận xét.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng lưu ý, trong thời gian tới, lãnh đạo EVN cần tiếp tục quan tâm đến công tác pháp chế, nâng cao bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công tác pháp chế để có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp chung của EVN..

Đại diện EVN - Tổng Giám đốc Đặng Hoàng An cho rằng, công việc của pháp chế trong EVN thời gian qua có nhiều nỗ lực, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, vì vậy, ông yêu cầu các đơn vị liên quan cần sớm rà soát công tác pháp chế của chính đơn vị mình, bố trí bộ máy phù hợp, hiệu quả... Những bất cấp, hạn chế về bằng cấp, đào tạo phải bổ sung ngay, không được hạ tiêu chuẩn đối với cán bộ pháp chế.

Ông An cũng yêu cầu các đơn vị phải rà soát, phân công nhiệm vụ của bộ phận pháp chế đúng với chức năng, nhiệm vụ để ràng buộc trách nhiệm cụ thể. Đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị đào tạo để tổ chức các lớp, khóa đào tạo nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác pháp chế trong toàn Tập đoàn.

“Tất cả những hợp đồng, quyết định của EVN cũng như các đơn vị phải có ý kiến pháp lý của bộ phận pháp chế để tránh rủi ro trong công tác trong thời gian tới.”, Tổng Giám đốc EVN khẳng định vai trò của bộ phận pháp chế đối với hoạt động của Tập đoàn.

Vũ Lanh