xuống tóc

Lão Khoa vào chùa

Lão Khoa vào chùa

SK&ĐS Lão Khoa vào chùa

Nói “Lão Khoa vào chùa”, bạn đọc khả kính lại tưởng lão đã “xuống tóc”, theo Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nghiên cứu Kinh sách, ăn chay niệm Phật.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×