xuân quỳnh

Bộ Văn hóa bổ sung hồ sơ cho 9 trường hợp trượt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước

Bộ Văn hóa bổ sung hồ sơ cho 9 trường hợp trượt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước

KTĐT 26 liên quan Bộ Văn hóa bổ sung hồ sơ cho 9 trường hợp trượt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL vừa ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét trình Chủ tịch nước xét tặng giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh cho 9 trường hợp gồm nhạc sĩ...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×