xô viết nghệ tĩnh

Đà Nẵng: Tạm ngưng lưu thông một số loại xe phục vụ Lễ kỷ niệm 20 năm Thành phố trực thuộc Trung ương

Đà Nẵng: Tạm ngưng lưu thông một số loại xe phục vụ Lễ kỷ niệm 20 năm Thành phố trực thuộc Trung ương

Pháp Luật Plus 2 liên quan Đà Nẵng: Tạm ngưng lưu thông một số loại xe phục vụ Lễ kỷ niệm 20 năm Thành phố trực thuộc Trung ương

Đà Nẵng vừa ban hành công văn số 10290/UBND-SGTVT về việc tạm ngưng lưu thông một số loại xe phục vụ Lễ kỷ niệm 20 năm Thành phố trực thuộc Trung ương

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×