vi phạm bản quyền

Đại diện Thương mại Mỹ: Trung Quốc là một mối đe dọa "chưa từng có" đối với hệ thống thương mại thế giới

Đại diện Thương mại Mỹ: Trung Quốc là một mối đe dọa "chưa từng có" đối với hệ thống thương mại thế giới

NDH 1 liên quan Đại diện Thương mại Mỹ: Trung Quốc là một mối đe dọa "chưa từng có" đối với hệ thống thương mại thế giới

Mô hình kinh tế của Trung Quốc đại diện cho một mối đe dọa “chưa từng có” đối với hệ thống thương mại thế giới và không thể giải quyết theo các quy định toàn cầu hiện nay.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×