quan hệ hai nước

Chủ tịch Quốc hội Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Hà Nội Mới 1 đăng lại 1 liên quan Chủ tịch Quốc hội Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Ngày 26-6, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin dẫn đầu đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt...

Chủ tịch QH Cam-pu-chia Hêng Xom-rin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Chủ tịch QH Cam-pu-chia Hêng Xom-rin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Nhân Dân 4 liên quan Chủ tịch QH Cam-pu-chia Hêng Xom-rin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Ngày 26-6, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Cam-pu-chia do Chủ tịch Quốc hội Cam-pu-chia Hêng Xom-rin dẫn đầu đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×