vacxin

Ngành y tế quyết liệt đổi mới toàn diện thái độ, phong cách hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Ngành y tế quyết liệt đổi mới toàn diện thái độ, phong cách hướng tới sự hài lòng của người bệnh

SK&ĐS 1 đăng lại 1 liên quan Ngành y tế quyết liệt đổi mới toàn diện thái độ, phong cách hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Thấm nhuần lời dạy của Bác và thực hiên Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”, trong thời gian qua,...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×