trảng bom

Xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom - Đồng Nai): Đẩy mạnh phát triển hạ tầng để nâng tầm nông thôn mới

Xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom - Đồng Nai): Đẩy mạnh phát triển hạ tầng để nâng tầm nông thôn mới

Công Luận 2 liên quan Xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom - Đồng Nai): Đẩy mạnh phát triển hạ tầng để nâng tầm nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), cơ sở hạ tầng ở xã Bắc Sơn đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều công trình giao thông, nhà văn hóa, trường học, chợ…...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×