tiểu vùng mê công

Tiểu vùng Mê Kông mở rộng: Thông qua danh mục định hướng 222 dự án đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật trị giá 64 tỉ USD

CAĐN 2 liên quan Tiểu vùng Mê Kông mở rộng: Thông qua danh mục định hướng 222 dự án đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật trị giá 64 tỉ USD

Ngày 20-9, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 22 (GMS - 22) diễn ra với sự tham gia của 200 đại biểu quốc tế,...

Tiểu vùng Mê Công thảo luận thông qua kế hoạch đầu tư 64 tỷ USD cho 222 các chương trình, dự án

Tiểu vùng Mê Công thảo luận thông qua kế hoạch đầu tư 64 tỷ USD cho 222 các chương trình, dự án

ĐTCK 4 liên quan Tiểu vùng Mê Công thảo luận thông qua kế hoạch đầu tư 64 tỷ USD cho 222 các chương trình, dự án

Sáng nay 20/9, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 22 (GMS 22). Đây là hội nghị cấp Bộ trưởng của 6 nước Tiểu...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×