tiền hải

Đặc khu Hành chính - Kinh tế, thành công hay không phụ thuộc vào quyền lực người đứng đầu

Đặc khu Hành chính - Kinh tế, thành công hay không phụ thuộc vào quyền lực người đứng đầu

ĐTCK 13 liên quan Đặc khu Hành chính - Kinh tế, thành công hay không phụ thuộc vào quyền lực người đứng đầu

Mô hình tổ chức, đặc biệt là vai trò, thẩm quyền của người đứng đầu của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) tiếp tục được đặt lên bàn “mổ xẻ” của các chuyên gia. Và một...

Trao quyền và giám sát quyền lực các Trưởng Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt như thế nào?

Trao quyền và giám sát quyền lực các Trưởng Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt như thế nào?

Đầu Tư 2 liên quan Trao quyền và giám sát quyền lực các Trưởng Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt như thế nào?

Mô hình tổ chức, đặc biệt là vai trò, thẩm quyền của người đứng đầu của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) tiếp tục được đặt lên bàn “mổ xẻ” của các chuyên gia. Và một...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×