singapore

Chủ tịch Vietcombank: Việc bán vốn cho đối tác là khó khả thi nhưng nhu cầu tăng vốn là cấp thiết

Chủ tịch Vietcombank: Việc bán vốn cho đối tác là khó khả thi nhưng nhu cầu tăng vốn là cấp thiết

BizLIVE 1 liên quan Chủ tịch Vietcombank: Việc bán vốn cho đối tác là khó khả thi nhưng nhu cầu tăng vốn là cấp thiết

Chủ tịch Vietcombank cũng cho biết, trong tờ trình cổ đông, phương án tăng 10% vốn được thực hiện bằng cách chào bán ra công chúng và/hoặc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức....

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×