sai phạm

Vụ 'Tuyển dụng giáo viên, bổ nhiệm lãnh đạo vô tội vạ': Sai phạm ở cả 2 nhiệm kỳ lãnh đạo

Vụ 'Tuyển dụng giáo viên, bổ nhiệm lãnh đạo vô tội vạ': Sai phạm ở cả 2 nhiệm kỳ lãnh đạo

Lao Động 3 liên quan Vụ 'Tuyển dụng giáo viên, bổ nhiệm lãnh đạo vô tội vạ': Sai phạm ở cả 2 nhiệm kỳ lãnh đạo

Để rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc tuyển dụng thừa hàng trăm giáo viên, bổ nhiệm thừa hàng chục phó hiệu trưởng tại huyện Krông Pắk (báo Lao Động đã có bài viết trong số...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×