sa thải

Tọa đàm 'Một số nội dung điều chỉnh trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động'

Tọa đàm 'Một số nội dung điều chỉnh trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động'

Nhân Dân Tọa đàm 'Một số nội dung điều chỉnh trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động'

Chiều 19-1, tại Hà Nội, diễn ra tọa đàm “Một số nội dung điều chỉnh trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động” nhằm thảo luận các khuyến nghị liên quan...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×