sư vạn hạnh

Thiền sư gắn với những lời sấm truyền, 'cố vấn' cho hai triều đại Lê - Lý là ai?

Thiền sư gắn với những lời sấm truyền, 'cố vấn' cho hai triều đại Lê - Lý là ai?

Pháp Luật VN 1 liên quan Thiền sư gắn với những lời sấm truyền, 'cố vấn' cho hai triều đại Lê - Lý là ai?

Là “cố vấn chính trị” của triều đại Lê và Lý, thiền sư Vạn Hạnh còn nổi tiếng với những lời sấm truyền. Tên Vạn Hạnh sau này được gắn với viện đại học tư thục Phật giáo, tên đường...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×