rà soát

Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Hưng Yên

Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Hưng Yên

Xây Dựng 2 liên quan Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Hưng Yên

Việc chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu...

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: - Đoàn kết giữ gìn niềm tự hào TP Đà Nẵng trên đà phát triển

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: - Đoàn kết giữ gìn niềm tự hào TP Đà Nẵng trên đà phát triển

CAĐN 27 liên quan Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: - Đoàn kết giữ gìn niềm tự hào TP Đà Nẵng trên đà phát triển

Kết thúc 2 giờ nói chuyện với cán bộ chủ chốt từ cấp xã, phường tới TP của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, cả hội trường thể hiện sự đồng tình bằng những tràng vỗ tay.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×