quang bình

Chùa của thầy Thân

Chùa của thầy Thân

Ngày Nay Chùa của thầy Thân

Chùa Đông Am thoạt nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt. Cũng mái chùa, vườn cây. Nhưng đằng sau ngôi chùa nhỏ ấy, là một câu chuyện về chiến tranh - về một con người đã đi qua...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×