petrolimex

Chủ tịch Petrolimex: Giá bán cổ phiếu quỹ tối thiểu 47.000 đồng, rất nhiều quỹ nước ngoài đang đặt vấn đề mua lại

Chủ tịch Petrolimex: Giá bán cổ phiếu quỹ tối thiểu 47.000 đồng, rất nhiều quỹ nước ngoài đang đặt vấn đề mua lại

NDH 4 liên quan Chủ tịch Petrolimex: Giá bán cổ phiếu quỹ tối thiểu 47.000 đồng, rất nhiều quỹ nước ngoài đang đặt vấn đề mua lại

"Chúng tôi sẽ không bán cổ phiếu quỹ bằng mọi giá, mức giá kỳ vọng là phải trên 47.000 đồng/cp và chỉ khi có mức cầu lớn thực sự đối với cổ phiếu chúng tôi mới thực hiện giao dịch"...

ĐHCĐ Petrolimex: Đề án bán cổ phần PJICO cho NĐT chiến lược nước ngoài đang được được hiện

ĐHCĐ Petrolimex: Đề án bán cổ phần PJICO cho NĐT chiến lược nước ngoài đang được được hiện

NDH 3 liên quan ĐHCĐ Petrolimex: Đề án bán cổ phần PJICO cho NĐT chiến lược nước ngoài đang được được hiện

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ông Bùi Ngọc Bảo cho biết năm 2016 các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Petrolimex đều vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×