oxygen

Một mũi tên trúng 2 đích: dùng nước tiểu tạo ra điện, nhân tiện làm sạch hết mầm bệnh trong nước tiểu

Một mũi tên trúng 2 đích: dùng nước tiểu tạo ra điện, nhân tiện làm sạch hết mầm bệnh trong nước tiểu

GenK 1 liên quan Một mũi tên trúng 2 đích: dùng nước tiểu tạo ra điện, nhân tiện làm sạch hết mầm bệnh trong nước tiểu

Có bao giờ bạn tưởng tượng ra chất lỏng sinh học trong cơ thể được bạn thải ra mỗi ngày sẽ có lúc mang tới ánh sáng cho nhân loại? Chưa hết, thậm chí chúng còn có tác dụng xử lý...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×