nghệ sĩ ưu tú

Nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9

Nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9

Nhân Dân Nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9

NDĐT – Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, tại Hà Nội, có ít nhất ba chương trình mở cửa tự do phục vụ rộng rãi cho công chúng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×