ngủ ngon

Sợ trộm

TT&VH Sợ trộm

Một người kông sao chợp mắt được vì cứ mỗi khi nghe thấy một tiếng động nhỏ, anh ta lại nghĩ rằng có một tên trộm lẻn vào nhà. Anh ta đem kể chuyện ấy với bạn. Người bạn bảo:

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×