ngày thương binh liệt sĩ

Tổ quốc mãi khắc ghi

Tổ quốc mãi khắc ghi

LĐTĐ Tổ quốc mãi khắc ghi

Tại lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho những người con đất mẹ Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh dành độc lập - tự do và bảo vệ Tổ quốc vĩ đại do Bộ Lao động ...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×