liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn

Dự án 'đắp chiếu' của Tập đoàn Dầu khí: Phải chấm dứt thua lỗ kéo dài hoặc phá sản

Dự án 'đắp chiếu' của Tập đoàn Dầu khí: Phải chấm dứt thua lỗ kéo dài hoặc phá sản

VnMedia 4 liên quan Dự án 'đắp chiếu' của Tập đoàn Dầu khí: Phải chấm dứt thua lỗ kéo dài hoặc phá sản

- Với 5 dự án thua lỗ đang “đắp chiếu” cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, có giải pháp chấm dứt thua lỗ kéo dài, kể cả biện pháp phá sản. Đó...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×