lang chánh

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa: Trao tặng xe đạp và học bổng cho 200 học sinh nghèo vượt khó

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa: Trao tặng xe đạp và học bổng cho 200 học sinh nghèo vượt khó

Lao Động 1 liên quan Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa: Trao tặng xe đạp và học bổng cho 200 học sinh nghèo vượt khó

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao tặng xe đạp và học bổng cho 200 học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập trên...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×