lê xuân trường

Sửa Luật thuế Bảo vệ môi trường: Đề xuất mở rộng đối tượng, điều chỉnh khung thuế

Sửa Luật thuế Bảo vệ môi trường: Đề xuất mở rộng đối tượng, điều chỉnh khung thuế

Hải Quan 6 liên quan Sửa Luật thuế Bảo vệ môi trường: Đề xuất mở rộng đối tượng, điều chỉnh khung thuế

Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia đưa ra tại hội thảo “Hoàn thiện chính sách thuế, phí bảo vệ môi trường (BVMT)” do Viện Chiến lược và Chính sách tài chính phối hợp cùng Vụ Chính...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×