nguồn nước

Tìm đâu giếng làng?

Tìm đâu giếng làng?

Infonet Tìm đâu giếng làng?

Không biết tự lúc nào giếng làng dần biết mất trong tâm tưởng hồn cốt của làng quê Việt. Một ngày đi trên đường tôi chợt nhìn thấy những cái giếng làng bị vùi lấp mất bạc màu thời...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×