khu công nghiệp quang minh

KỲ 1: VÀO CHỢ TRỜI NÔNG SẢN PÒ CHÀI: Phóng viên lần theo dấu nông sản Trung Quốc vào Việt Nam

KỲ 1: VÀO CHỢ TRỜI NÔNG SẢN PÒ CHÀI: Phóng viên lần theo dấu nông sản Trung Quốc vào Việt Nam

SKCĐ 1 liên quan KỲ 1: VÀO CHỢ TRỜI NÔNG SẢN PÒ CHÀI: Phóng viên lần theo dấu nông sản Trung Quốc vào Việt Nam

Phóng viên Tuổi Trẻ đã theo dấu nông sản Trung Quốc (TQ) hàng ngàn cây số từ “thủ phủ” Pò Chài, Quảng Tây bên kia biên giới về các tỉnh phía Nam. Tại thị trường VN, nhiều loại nông...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×