hát then

Cả đời say Then

Cả đời say Then

Đại Đoàn Kết Cả đời say Then

Giới văn nghệ sĩ Lạng Sơn coi ông Hoàng Huy Ấm (phường Chi Lăng - TP Lạng Sơn) là người nghiên cứu Then số một của tỉnh này. Tuy sức khỏe hạn chế, nhưng ông vẫn chịu khó đi sưu tầm...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×