giữ nước

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Hải Quan Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

(HQ Online)- Đoàn kết toàn dân, lấy ý chí của nhân dân làm thành trì vững chắc để bảo vệ Tổ quốc là bài học mà cha ông ta đã từng đúc kết trong lịch sử chống giặc ngoại xâm. Ngày...

Bài ca giữ nước

Bài ca giữ nước

TTXVN Bài ca giữ nước

Chiến tranh đã lùi xa, những người lính một thời “binh đao, hoa lửa” trên chiến trường nay đã già, hoặc không còn nữa, song dân tộc Việt Nam luôn biết ơn họ. Bởi chính họ đã góp...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×