cắt giảm

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giới thiệu hàng trăm dự án kêu gọi đầu tư của Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giới thiệu hàng trăm dự án kêu gọi đầu tư của Hà Nội

ANTĐ 3 đăng lại 1 liên quan Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giới thiệu hàng trăm dự án kêu gọi đầu tư của Hà Nội

Tại Hội Nghị "Hà Nội 2017 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển", thành phố Hà Nội đã giới thiệu danh mục các dự án Hà Nội mong muốn thu hút đầu tư với 17 dự án theo hình thức PPP, tổng...

Cắt hàng nghìn 'điều kiện cha, điều kiện con' gây rủi ro cho doanh nghiệp: Cần một đơn vị độc lập

Cắt hàng nghìn 'điều kiện cha, điều kiện con' gây rủi ro cho doanh nghiệp: Cần một đơn vị độc lập

Đầu Tư 1 đăng lại 1 liên quan Cắt hàng nghìn 'điều kiện cha, điều kiện con' gây rủi ro cho doanh nghiệp: Cần một đơn vị độc lập

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đang tính tới đề xuất hình thành cơ chế giảm những quy định gây rủi ro cho doanh nghiệp. Đứng đầu cơ chế này phải là một đơn vị...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×